Lancing Systems

Accu-Chek Fastclix

7,322,998; 7,785,338

Accu-Chek Multiclix

6,419,661; 7,077,828; 7,223,276; 7,273,484; 7,322,998

Accu-Chek Softclix Plus

6,419,661; 7,077,828; 7,223,276; 7,273,484; 7,322,998; D429,814

Insulin Delivery Systems

Accu-Chek Combo Pump

6,368,314; 6,878,132; 7,650,146

Accu-Chek Combo Meter/Controller

6,645,368; 7,338,639; 7,407,811; 7,452,457; 7,488,601; 7,494,816; 7,569,126; 7,597,793; 7,931,613

Accu-Chek Aviva Test Strips

6,662,439; 7,073,246; 7,386,937; 7,556,723; 7,749,437; 7,727,467; 7,829,023; Re. 42,560; Re. 42,924; Re. 42,953; Re. 41,309; Re. 43,815

Accu-Chek Aviva Plus Test Strips

6,662,439; 7,073,246; 7,386,937; 7,547,535; 7,547,524; 7,556,723; 7,732,179; 7,749,437; 7,727,467; 7,829,023; Re. 42,560; Re. 42,924; Re. 42,953; Re. 41,309; Re. 43,815

Glucose Monitoring Systems

Accu-Chek Active

Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Aviva Meter

6,645,368; 7,338,639; 7,407,811; 7,452,457; 7,488,601; 7,494,816; 7,569,126; 7,597,793

Accu-Chek Comfort Curve Strips

6,662,439; 7,073,246; 7,386,937; 7,556,723; 7,749,437; 7,727,467; 7,829,023; Re. 42,560; Re. 42,924; Re. 42,953; Re. 41,309; Re. 43,815

Accu-Chek Aviva Plus Strips

6,662,439; 7,073,246; 7,386,937; 7,547,535; 7,547,524; 7,556,723; 7,732,179; 7,749,437; 7,727,467; 7,829,023; Re. 42,560; Re. 42,924; Re. 42,953; Re. 41,309; Re. 43,815

Accu-Chek Nano

Accu-Chek Nano Meter

6,645,368; 7,338,639; 7,407,811; 7,452,457; 7,488,601; 7,494,816; 7,569,126; 7,597,793

Accu-Chek SmartView Strips

6,662,439; 7,073,246; 7,386,937; 7,547,535; 7,547,524; 7,556,723; 7,732,179; 7,749,437; 7,727,467; 7,829,023; Re. 42,560; Re. 42,924; Re. 42,953; Re. 41,309; Re. 43,815

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Compact Meter

5,463,467; 5,510,266; 5,630,986; 5,632,410; 5,720,924; 5,738,244; 5,810,199; 5,854,074; 5,863,800; 5,889,585; 6,379,317; 6,464,649; 6,475,436; 6,707,554; 7,008,799; 7,211,437; 7,477,404; 7,501,097; 7,547,417; 7,569,187; D569,982; Re. 35,803; 6,419,661; 7,223,276; and 7,273,484

Accu-Chek Compact Test Strip Drums

5,575,403; 5,720,924; 6,036,919; 6,207,000; 6,455,001; 6,497,845; 6,613,570; 6,696,024; 6,881,378; 7,008,799; 7,025,836; 7,238,534; 7,547,524; 7,547,535; 7,732,179; D448,294; D487,594

Accu-Chek Advantage

Accu-Chek Advantage Meter

Accu-Chek Comfort Curve Strips

5,627,075; 5,508,171; 6,254,736; 6,270,637; Re. 42,560; Re. 42,924; Re. 42,953; Re. 41,309; Re. 43,815

Accu-Chek Guide

Accu-Chek Guide Strips

6,662,439; 7,073,246; 7,386,937; 7,727,467; 7,892,849; 8,771,793; 8,888,973; 9,267,911

Accu-Chek Guide Meter

6,645,368; 7,338,639; 7,407,811; 7,452,457; 7,488,601; 7,494,816; 7,569,126; 7,597,793; 8,071,384; 7,276,146; 8,298,401; 8,349,168; 8,329,026; 9,017,543; 9,017,544; 7,276,147; 8,303,801; 8,425,759; 8,092,668; 8,361,291; 9,410,915; 9,395,322; 7,545,148; 9,395,332; U.S. Des. 721,178; U.S. Des. 747,490; 8,894,262

Accu-Chek Guide Container

U.S. Des. 698,459; 8,844,725